Løten kommune aksepterer tilsynelatende mishandling av barn i kommunalt avlastningshjem

Jeg er en mor til en herlig datter på snart 12 år, hun har tre diagnoser : Lettere psykisk utviklingshemmet, autisme og AD HD. Vi kom flyttende til Løten Kommune i slutten av 2013. Jeg valgte denne Kommunen fordi boligprisene er lavere enn i nabokommunene samt at det stod på hjemmesiden til Løten Kommune at de hadde et veletablert avlastningshjem for barn med funksjonsnedsettelse.
Etter at jeg hadde kjøpt leilighet i Løten Kommune fikk jeg vite at det ikke stemte at det var kommunalt avlastningshjem her. Fikk også beskjed om fra saksbehandler i Helse og familietjenesten i Løten Kommune at jeg burde bli boende i den Kommunen jeg da skulle flytte ifra, pga at jeg ikke ville få den samme mengde avlastning her. Dette havnet i Kommunestyret, som gjorde at dette ble det avisoppslag i HA og Østlendingen av i oktober 2014.
Helse og familietjenesten klarte imidlertid å skaffe den samme mengde avlastning her i Kommunen januar 2014.
Jeg merket etter en liten stund at min datter ble mere utagerende, fikk angst og mere heng ups hjemme, dette ble tatt opp på samarbeidsmøter. Fikk til svar at alt var bra. 9 mars 2014 ble det rapportert til meg og ledelsen at en ansatt i avlastningsboligen hadde fysisk og psykisk mishandlet min datter. I etterkant av politiavhør og protokollføring fra avlastningen, så ser en hvilken fysisk og psykisk mishandling min datter er blitt utsatt for.
Etter hendelsen i mars 2014, forlangte jeg muntlig og skriftlig å få den ansatte fjernet. Men ledelsen, den ansattes arbeidsgiver mente at hun var egnet til oppgaven å ivareta min datter når hun var på avlastning. Kampen om å få den ansatte fjernet, samt mangel på vedtak om 14 dagers ferieavlastning 2014 var igang, noe som i tillegg til å ha min datter som var mere krevende enn noen gang, gjorde selvfølgelig meg veldig sliten.
Da fikk jeg to bekymringsmeldinger sendt til barnevernet i Løten. Den ene fra Helse og Familietjenesten, den andre fra avlastningen med den voldelige ansatte i spissen. Etter tre mnd undersøkelse så ble selvfølgelig saken henlagt.
Den voldelige ansatte ble ikke fjernet fra sin stilig føre juli 2014, det etter at jeg var heller villig til å ha min datter hjemme 100 %.

Jeg engasjerte en advokat mot Løten Kommune, noe som gjorde at jeg pga økonomiske grunner måtte selge leiligheten vår i desember 2014.
Den lovpålagte ferieavlastningen jeg hadde krav på i 2014, fikk jeg ikke. Men ble i desember tilbudt et pengebeløp på 14000 kr for at de ikke fikk gjennomført ferieavlastning i 2014. Kan nevne at hovedgrunnen til bekymringsmelding til barnevernet var at jeg var sliten, at de var redd for at jeg ikke så min datters store omsorgsbehov.
Nå er vi i juli 2015, ferieavlastning for 2014 og 2015 har jeg ikke fått. Jeg har sendt så mange klager til Helse og familietjenesten og Fylkesmannen på Hamar. Min advokat har sendt mange brev / purringer ang dette.
Helse og familietjenesten har flere ganger skyldt på at klager eller brev har blitt borte, skyldt på internposten sin etc.
Grunnet store omsorgsbehov hos min datter samt denne kampen mot Løten Kommune som jeg mener er helt inkompetente, så fikk jeg i mai 2015 er illebefinnende. Det er påvist at jeg er sliten utbrent og moderat depresjon. Det har ført til at jeg har måttet søke om 100 % barnebolig for min datter. Dette ble anbefalt av Habiliteringstjenesten som støtter meg i at jeg ikke klarer denne belastningen.

Datteren min som jeg elsker over alt på jord, som jeg er for sliten og ødelagt til å ta vare på. Det er resultatet til å flytte til denne Kommunen. Dere har ødelagt datteren min, dere har ødelagt meg, håper dere nå er fornøyd . Dere tenker bare på å spare penger, ikke menneskeverd og omsorg.

Jeg velger etter lang taushet å legge ut dette offentlig. Viktig at allmenheten får se virkeligheten…

Toril Ous.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s